De tien geboden van de Hersteld Hervormde Gemeente in Leerbroek

Leerbroek ligt zuidelijk van de centraal in het gebied gelegen cope-ontginningen van Hei- en Boeicop en Middelkoop. Ter plaatse van Leerbroek bevonden zich, evenals in het naburige Nieuwland, door de lagere ligging minder aantrekkelijke gronden voor vestiging. Het onderdeel '-broek' uit de plaatsnaam betekent ondermeer laag land of moeras.