DS. A. SIMONS UIT DE HERVORMDE GEMEENTE GOUDSWAARD OVER DE HUIDIGE TIJD

08-12-2022

De dominee noemt veel dingen, de anti-christ, de opname, het 1000-jarig rijk enz.