Waar zijn de kerken?

18-11-2021


Dit vroeg A.W. Keppel uit Leerdam zich af.

E-mail: awkeppel@kliksafe.nl


Keppel schreef op 17 november jl. het volgende in de wekelijkse gratis huis-aan-huis krant "het KONTAKT Vijfheerenlanden":

"Ik heb grote zorgen over wat gaande is in onze samenleving(!)

Vandaag komt er een steeds grotere druk op jongeren, volwassenen en senioren om zih te laten vaccineren, want anders krijg je geen QR code en wordt je uitgesloten van deelname aan de maatschappij. Zelfstandigen, vrije artiesten, medewerkers, hobbysporters, horeca, winkeliers, iedereen moet straks een QR code hebben. En is dit het eindstation?

Weet U dat er op dit moment meer gevaccineerden dan ongevaccineerden in het ziekenhuis en op de IC worden opgenomen? Wist U dat op 11-11-2020 er (zonder vaccinatie) 600 mensen op de IC lagen? Op dezelfde datum dit jaar 330. Vooral weer ouderen (het vaccin is is bij hen nagenoeg uitgewerkt, in de tijd zullen ook de jongere leeftjdsgroepen gaan volgen, zie Israel/Verenigd Koninkrijk). Vaccinatie en 'het groene vinkje' betekent niet dat je het virus niet bij je hebt en kunt overdragen. Dat blijkt uit de vele 'doorbraakbesmettingen' die nu plaatsvinden. Zeer zorgelijk is dat door de vaccins steeds meer mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen of erger en farmaceuten, noch de zorgverzekeraars noch de overheden noch de wergevers de verantwoordelijkheid nemen voor de schade, het komt voor eigen rekening!

Den Haag schendt de grondrechten aangaande de lichamelijke integriteit, medische geheim en discriminatie, privacy, vrijheid. En sloopt de economie en het welzijn en zet zelfs partijen tegen elkaar op, brengt horeca om zeep, laat sporters in de buitenlucht omkleden, sloopt musea, sportscholen etc. Met als zondebok de niet-gevaccineerden en dat iedereen zich niet (voldoende) aan de maatregelen houdt. Terwijl de hoofdoorzaak het al jaren falende zorgbeleid is.

Type op Google in 'griep, 2018 en ziekenhuizen' en je leest van overvolle ziekenhuizen, verplaatsen van patiënten, uitstel van operaties etc. En de overheid heeft U al veel beloofd om Uw grondrechten terug te krijgen.

Burgers worden 'opgevoed' om elkaar te verklikken, de samenleving ten spijt, onderlingen verhoudingen, tot in familie en gezinnen toe, zijn blijvend beschadigd. Terwijl de wetenschappelijke onderbouwing van praktisch alle maatregelen niet wordt geleverd en zelfs openlijk wordt betwijfeld, maar men gaat gewoon door op de ingeslagen weg, met weer dezelfde maatregelen.

En is een spuit met opnieuw hetzelfde vaccin de oplossing? Als U dat denkt moet U daar in vrijheid over kunnen beslissen, maar laten we ophouden met elkaar te demoniseren.

U zult vragen: wat heeft dit met het lokale overheidsbeleid te maken?

Alles!

Voor ons was de behandeling van onze kleinkinderen bij LACO een absoluut dieptepunt. Een overstuur kind dat de veiligheid van de ouders moest missen. LACO werd wat betreft hun coronoabeleid overruled door de gemeente Vijfherenlanden omdat die nog strengere maatregelen hanteert dan de Rijksoverheid. De nu aangekondigde maatregelen (of erger...?) houden we weer tot voorjaar 2022, want het is nu weer het reguliere griepseizoen...

Waar stop dit en tot hoelang gaat de bevolking dit accepteren?

In het bijzonder wil ik de kerken aanspreken.

Christenen horen voor de overheid te bidden, maar ook een overheid aan te spreken op een discriminerend, uitsluitend en polariserend beleid.

Maar ze zwijgen als het graf.

Waar ligt Uw grens?

Zou Koning Jezus lafaards in dienst hebben?"

-- Einde bericht A.W. Keppel --


Onze vraag (van LEERBROEK ONLINE):


Wat is Uw antwoord hierop dominee Den Ouden?

Na het bovenstaande te hebben gelezen?

Dit geldt trouwens voor alle inwoners van Leerbroek.

U mag ons mailen indien U zich aangesproken voelt of wanneer U zich geroepen voelt hier een reactie op te willen geven.

Dank U wel.

E-mailadres: redactie@leerbroek-online.nl

Ds. N. den Ouden (predikant Leerbroek)
Ds. N. den Ouden (predikant Leerbroek)


STERVEN: VERLIES OF WINST


RECHT UIT HET HART


DS. PAUL VISSER OVER POLARISATIE


IN HET LICHT VAN DE BIJBEL

ROTTERDAM 19-11-2021