WELKE CONSEQUENTIES GAAT DAT HEBBEN VOOR DE MOESTUINEN IN LEERBROEK?

26-10-2022

'Brussel, bemoei je niet met onze moestuintjes!'


Slecht nieuws voor de 200.000 mensen die als hobby hun eigen groente en fruit verbouwen in een moestuintje. De Europese Commissie werkt aan nieuwe regelgeving waarbij tuinieren alleen nog mag met door Europa toegelaten zaaigoed. 'Een stel duurbetaalde ambtenaren draait onze sector de nek om.'

Niet meer je eigen kropje sla telen, dat kon wel eens het gevolg zijn van nieuwe Brusselse regels. Die komen er na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vorig jaar juli. Dat besliste dat alleen door Europa gecertificeerde zaden nog verkocht mogen worden.

Tot nu toe geldt een uitzondering voor kleinschalige tuinbouw: alle zaden mogen vrij verhandeld en verkocht worden. De AVVN, de belangenorganisatie voor hobbytuinders, is boos. 'Als de nieuwe verordening er komt, mogen wij zaden van in onze moestuintjes gekweekte gewassen niet meer met elkaar ruilen, weggeven of verhandelen,' zegt Chris Zijderveld, voorzitter van de AVVN tegen het AD.

De nieuwe verordening is volgens hem het gevolg van een succesvolle lobby van grote biotechbedrijven als Monsanto, DuPont en Bayer. 'Er dreigt een monopolie waarbij straks slechts hun zaden nog gebruikt mogen worden. En die zaden worden ook nog eens genetisch gemanipuleerd, zodat ze slechts met hun chemicaliën bevloeid en besproeid kunnen worden.'

Verzet

Inmiddels groeit het verzet onder hobbytuinders echter snel. In Oostenrijk beginnen belangenclubs als Global 2000 en Arche Noah al en petitie tegen de EU-plannen. Ook in Duitsland en België kraait verzet. In ons land wil CDA-Kamerlid Jaco Geurts opheldering van staatssecretaris Dijksma (EZ). 'Bemoeizucht van Brussel is op dit punt volstrekt onnodig. Omdat er zaken voor de grote landbouw geregeld moet worden, hoeven kleine tuinders daarvan niet de dupe te zijn,' aldus Geurts, wiens ouders zelf een moestuin hadden.

Bron: https://www.ad.nl/binnenland/brussel-bemoei-je-niet-met-onze-moestuintjes~a348a706/

COMMON LAW


Sheriffs Trainingshandleiding in Gewoonterecht

Goedgekeurd door het International Common Law Court of
Justice - 15 januari 2017

De common law is de wet van God, die door Hem is geschreven op het geweten van ieder mens.

Het is de heilige plicht van elke vrijgeboren man (mens) om die wet en zijn eigen vrijheid te verdedigen voor en boven elke verplichting, ja zelfs verplichting jegens de staat of de koning - Sir Edward Coke, 1628.

Alle personen die slachtoffer zijn geweest van een misdaad in Angelsaksiche Engeland werd geacht hun "hue and cry"(kreet om hulp) en de misdadiger aan te houden; en bij het horen van hun kreet om hulp werd elke capabele man in de gemeenschap geacht "het uiterste in zijn macht" (prototo posse suo) te doen om de verdachte als een "posse" te achtervolgen en te arresteren. Iedere man was daarmee persoonlijk verantwoordelijk voor de wet en voor de veiligheid van de hele gemeenschap - 1215: Het jaar van Magna Carta door J Danziger, 2003.

Eeuwenlang waren plaatselijke sheriffs het symbool van de wet en het middel om de mensen te dienen en hun vrijheden te verdedigen. Nu de mensen de wet en hun land terugeisen van onderdrukking van regeringen en criminele instellingen, zijn de Common Law Volkstribunalen opgericht onder de soevereine autoriteit van het volk, en worden alleen in stand gehouden door gekozen sheriffs en hulpsheriffs, evenals door een waakzame bevolking.

Dit handboek is een hulpmiddel om deze gewoonterecht vredesofficieren op te leiden en uit te rusten, en om hen te inspireren hun werk te doen met een visie en doel als frontlijn bewakers van vrijheid. Het handboek moet worden gelezen en gebruikt in combinatie met de algemene Common Law Training Manual.

https://commonlawnederland.earth/wp-content/uploads/2022/09/CL-Vredes-Officieren-Trainingshandleiding.pdf