ACTUEEL NIEUWS

Het complot dat nep koning Willem steunt (Prinses Juliana was een geruilde baby!)


Hoe voorkom je dat mensen achter een sluw plan komen dat ze nooit zouden steunen, als ze ontdekten wat het voor hen betekent?

Door er een label 'complot-theorie' op te plakken en de mensen die erover praten belachelijk te maken. Reden te meer om een sluw plan onder de loep te nemen dat ook de steun krijgt van de Nederlandse koning en koningin.

Het woord 'complot-theorie' wordt vaak gebruikt om niet inhoudelijk op een onderwerp in te hoeven gaan. Het is een middel om een onderwerp vooraf belachelijk te maken, meestal vlak voordat iets onthuld gaat worden.

Zo kan men voorkomen dat veel mensen het onderwerp gaan onderzoeken en serieus gaan nemen. Vaak gaat het over échte misdaden en mensenrechtenschendingen, waarvan het establishment blijkbaar niet wil dat je er iets over ontdekt.

Een theorie is een hypothese van waaruit je kunt onderzoeken of iets waar is of niet. Op het moment dat je overtuigende bewijzen vindt die de hypothese onderbouwen, wordt de hypothese aannemelijk, totdat je aan de hand van meerdere bewijzen kunt vaststellen dat het om een feit gaat. In het geval van een complot gaat het dan niet meer om een complot-theorie, maar om een complot-feit.

Verschillende termen voor hetzelfde sluwe plan:

  • Build Back Better =
  • The Great Reset =
  • New World Order =
  • Agenda 21 =
  • Green New Deal =
  • Duurzaamheidsagenda =
  • Sustainable Development Goals =
  • Vierde industriële revolutie.


Deze verschillende termen zijn allemaal synoniemen, om hetzelfde sinistere plan aan te duiden. Een plan dat onze wereld en manier van leven drastisch zou gaan veranderen.

De mensen achter "The Great Reset"

Agenda 2030 is als onderdeel van Agenda 21 een tussentijdse mijlpaal voor het jaar 2030. Agenda 21 is de VN agenda voor de 21e eeuw. Omdat Agenda 2030 dreigde te mislukken, is er in de zomer van 2019 een Memorandum of Understanding vastgesteld tussen de Verenigde Naties en het World Economic Forum, om het Strategic Partnership Framework vast te stellen en zo alsnog Agenda 2030 door te voeren. Dat is het plan voor de 'Great Reset'.

Hét gezicht van de Great Reset is natuurlijk Klaus Schwab. Veel regeringsleiders steunen deze agenda, ook Mark Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij spreken nu allemaal over "Build Back Better" en "The future we want." Dat gaat om de toekomst die de elite wil, niet de mensheid. Regeringsleiders en staatshoofden lezen braaf het opgedragen script op, zoals te zien is in de video van Amazing Polly onderaan het artikel (een aanrader!).

https://www.ellaster.nl/2021/02/17/het-complot-dat-de-koning-steunt/ONDERZOEK DE NAZI AGENDA = KALERGI PLAN = WO-3

NIEUWE WERELD ORDE = ILLUMINATIE = AGENDA 21 = AGENDA 2030

DEZE AGENDA'S WILLEN DE WERELDBEVOLKING REDUCEREN !!

EN ONDER TOTALE CONTROLE ZETTEN !!


GEZONDHEID


Laat U zich niet vaccineren of testen!

U bent gewaarschuwd: "Een gewaarschuwd mens telt voor twee!"

Word Wakker Allen!


Hoe? Door niet de verkeerde herders te volgen in Den Haag.

De Jonge en Rutte zijn oorlogsmisdadigers!

Veel oudjes sterven binnen enkele dagen nadat ze het vaccin hebben gekregen of krijgen enorme nare bijwerkingen.

R.I.P.


MENGELE PRAKTIJKEN


Hier wordt U juist ziek van of gaat U vroegtijdig of snel dood!

Dit zijn Mengele praktijken!

Herinnert U zich nog de 2e wereldoorlog?

We bevinden ons nu in het begin van de 3e wereldoorlog!


"Hoe komen we hier uit....?"


Door niet gedwee met zich te laten sollen door een (r)overheid, maar zich op te stellen als onafhankelijke wel-denkende burgers.


NIEUWSBERICHTEN


De Massahypnose heeft in Leerbroek en geheel Nederland toegeslagen!


Lees "Romeinen 13" en laat U niet langer misleiden door de (r)overheid, bestaande uit satanische machthebbers en vrijmetselaars, die zich verheven voelen en zich de elite noemen. Dit is niet de overheid zoals bedoeld in de Bijbel in Romeinen 13.

Lees het boek van Robin de Ruiter met de titel "De 13 satanische bloedlijnen", dan bent U ook goed op de hoogte.

Laat U niet langer misleiden door de (r)overheid!

Informeer Uzelf met de info hieronder:


Laat Uw kinderen en Uzelf niet vaccineren!

Veel mensen sterven nu door de vaccinaties of krijgen ernstige bijwerkingen!

De huidige verwachting is dat 80% van de wereldbevolking vroegtijdig gaat sterven, wanneer ze zich laat vaccineren.

https://dissident.one/2021/02/21/spanje-tweede-pfizer-prikken-gestopt-nadat-46-verpleeghuisbewoners-stierven-na-eerste-prik/

https://dissident.one/2021/02/19/senioren-met-geweld-vastgebonden-8-doden-na-dwang-vaccinaties-in-berlijns-verpleeghuis/

Wees regisseur van uw eigen leven en zorg goed voor Uw kinderen!

https://vaxxed2.nl/2020/11/25/lijst-van-foetussen-die-worden-gebruikt-in-vaccinaties-en-andere-medische-experimenten/

Er is een stripboek aan het licht gekomen dat de hele Covid 19-pandemie, inclusief een wereldwijde lockdown, al in 2012 nauwkeurig heeft voorspeld - maar wie is de auteur?

Leer er meer over in een interview met Beyaz TV.


God heeft ook een plan, wat Trump nu aan het uitvoeren is: NESARA / GESARA


En het blootleggen van het moeras van de satanische elite.

Ook Leerbroek gaat binnenkort ontwaken!'Rutte gaf opdracht te stoppen met dossier Demmink'


Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) beet zich jaren vast in het dossier rond oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink. Daar kwam in 2013 opeens een einde aan. Hoe kon dat? Dat onthulde Erik de Vlieger in de podcast van Yves Gijrath.

De Vlieger presenteerde enige tijd een populair radioprogramma op NPO Radio 1. Hij wilde Omtzigt interviewen, aangezien hij allerlei Kamervragen stelde over de van pedofilie verdachte Demmink. Daar stemde het Kamerlid in eerste instantie mee in, maar vlak voor de uitzending zei hij opeens dat hij het niet over Demmink wilde hebben.

Na de bewuste uitzending vroeg De Vliegers sidekick aan Omtzigt waarom hij niet over de oud-topambtenaar kon praten. "Ik ben gestopt toen Sybrand Buma bij mij woest in de werkkamer kwam, want hij had van Rutte de opdracht gekregen dat ik moest stoppen met Kamervragen over Demmink."

Omtzigt lichtte toe dat hij het dossier vervolgens heeft overgedragen aan Louis Bontes.

Bron ► https://www.ninefornews.nl/rutte-gaf-opdracht-te-stoppen-met-dossier-demmink/


Klokkenluider uit Berlijns verpleeghuis: verschrikkelijke sterfgevallen na vaccinatie

De afschuwelijke medische experimenten en genocide die in Duitsland plaatsvonden werden veroordeeld tijdens de Neurenburg processen, en het is heel duidelijk dat deze experimentele mRNA-Covid injecties, wanneer ze aan mensen worden gegeven zonder geïnformeerde toestemming en tegen hun wil, duidelijk in strijd zijn met de principes van geïnformeerde medische toestemming, en de veroordeling van medische experimenten, die in de Code van Neurenburg staan beschreven.

Aan iedereen die deelneemt aan gedwongen Covid-19 vaccinaties, hetzij door de injecties te leveren, hetzij door ze zelf uit te voeren, wordt hierbij te kennen gegeven dat u deelneemt aan moord en massamoord, en dat justitie u op een gegeven moment zal pakken.

U zult niet ontsnappen, en u zult niet in staat zijn om onwetendheid te gebruiken als excuus om deel te nemen aan moord.

En wat het publiek betreft: wordt u eindelijk wakker en gaat u de onschuldigen beschermen? Of zult u toekijken en stil zijn, naar het slechte voorbeeld van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar het grootste deel van het publiek niets zei en deed?

Bron ► https://www.frontnieuws.com/klokkenluider-maakt-videobeelden-van-gedwongen-covid-vaccins-in-duitse-verpleeghuizen-openbaar-advocaat-we-hebben-te-maken-met-doodslag-misschien-zelfs-moord/

Na het vaccineren sterven ouderen bij bosjes!

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281054/corona-uitbraak-in-drie-verzorgingshuizen-viva-zorggroep-ook-medewerkers-besmet

Er wordt genocide gepleegd op de bevolking!

Aan iedereen die deelneemt aan gedwongen Covid-19 vaccinaties, hetzij door de injecties te leveren, hetzij door ze zelf uit te voeren, wordt hierbij te kennen gegeven dat u deelneemt aan moord en massamoord, en dat justitie u op een gegeven moment zal pakken.

U zult niet ontsnappen, en u zult niet in staat zijn om onwetendheid te gebruiken als excuus om deel te nemen aan moord.


DE WAARHEID